.    
 
 
[TĪKLA kameras (TIEŠRAIDE - 2015. aprīlī)]    [PROJEKTI]    [FOTO galerijas]
[WEB cams] (LIVE STREAM online - 2015. April)    [PROJECTS]    [PHOTO galleries]
 
 
Ekskluzīvais partneris
 
Ieviesēji
VAA Medņuriests
 
Atbalstītāji
SIA BVB Serviss
       Mētriena

 
 
 
 
Tiešraides nodrošinājums >> TVNET
Diskusijas un komentāri >> www.dabasdati.lv
 
 
 

Mazā ērgļa Aquila pomarina barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību

Projeka mērķis: Iegūt detalizētu informāciju par mazā ērgļa barību Latvijā.
 
Galvenie skaita samazināšanās iemesli ir intensīva pieaugušo mežu izciršana mežsaimnieciskā darbība ligzdošanas periodā nozīmīgāko barošanās biotopu (pļavas, atmatas) platību samazināšanās intensīvās lauksaimniecības, infrastruktūras izbūves un apmežošanas rezultātā šaušana migrāciju ceļos.
 
95% no visiem pasaules mazajiem ērgļiem ligzdo Eiropā, no tiem aptuveni 20% – Latvijā! Mazajam ērglim ligzdošanai nepieciešams pieaudzis jauktu koku mežs, viņš nav sausa priežu meža apdzīvotājs, un Latvija acīmredzot vispilnīgāk atbilst šo putnu prasībām. Tāpēc gan mežsaimniecības, gan lauksaimniecības nozaru pārstāvjiem būtu jārespektē arī šīs retās sugas putna vajadzības. Ja Latvijā ligzdo tik nozīmīga pasaules populācijas daļa, mums ir pienākums šos putnus aizsargāt.
 
Dr. U.Bergmaņa nozīmīgākie īstenotie projekti, strādājot dabas aizsardzības un pētniecības organizācijās:
 • Mazā ērgļa Aquila pomarina barības izpēte ar videonovērošanas kameras palīdzību;
 • Mazo ērgļu Latvijas monitoringa programma;
 • Mazo ērgļu uzturēšanās biotopu analīze;
 • Mazo ērgļu izpēte ar spārnu zīmēm Latvijā;
 • Atbalsts mazo ērgļu populācijas revitalizācijai Vācijā.
 
Uzziņām:
Uģis Bergmanis
"Tiltakalni", Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834, LATVIA
GSM: +371 29485851
E-pasts: u.bergmanis@lvm.lv
www.pomarina.lv

uz augšu │ top

 • Study on the Diet of Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina Using Webcam
 • Most significant projects carred out by Dr. U.Bergmanis working in nature conservation and research organizations:
  • Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina feeding study with web cameras
  • Lesser Spotted Eagle Latvian monitoring programme
  • Analysis of breeding habitats of the Lesser Spotted Eagle in Latvia
  • Identifying of Lesser Spotted Eagles by wing markers in Latvia
  • Support for Lesser Spotted Eagle populations revitalization in Germany
   
  With your donation will be completed a bird cage seen in the picture above.
   
   
  For further information:
  Uģis Bergmanis, environmental expert
  "Tiltakalni", Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834, LATVIA
  GSM: +371 29485851
  E-pasts: u.bergmanis@lvm.lv
  www.pomarina.lv

  uz augšu │ top

   

  uz augšu │ top

   
  [TĪKLA kameras]    [PROJEKTI]    [FOTO galerijas]
  [WEB cams]    [PROJECTS]    [PHOTO galleries]