.    
 
 
 
 

 

 

VAA Medņuriests
 

 
   
   
   
 
 
Mazais ērglis apsē >>
   
 
 
 
 
 
Pieslēgšanās aizņem vairākas sekundes, lūdzam uzgaidīt. Connecting takes a few seconds, please wait.
   
 
Kopš 2016. gada mazo ērgļu ligzdu tiešraide tiek veikta pie divām ligzdām AS "Latvijas valsts meži" valdījumā esošajos mežos Madonas apkārtnē, projekta ieviesējs ir AS "Latvijas valsts meži".
Tiešraidi nodrošina 4G interneta signāls no TELE2 torņiem, kameras un antenas apgādē ar strāvu tiek izmantoti saules paneļi.
 
Since 2016 video footage has been transmitted from two lesser spotted eagle nests in the area around the town of Madona in Latvia's state forests. The instigator of this project is Latvia Valsts Mezi Ltd, the manager of the Latvian state forests.
The video streaming is enabled by 4G signal from the TELE2 GSM radio mast and the supply of power to the cameras and antenna is delivered by solar panels.
 
Tiešraides nodrošinājums >> Latvijas valsts meži
 
Diskusijas un komentāri >> www.dabasdati.lv
 
 
Kontakti:
U. Bergmanis
+371 29485851
E-mail: u.bergmanis@lvm.lv
Priv.: "Tiltakalni", Barkavas pag., Madonas nov. LV-4834 LATVIA
 
 

Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija Latvijā

Katru gadu dabas aizsardzības speciālisti saņem informāciju par ievainotiem, novārgušiem vai citu iemeslu dēļ lidot nespējīgiem lielajiem plēsējputniem – jūras ērgli, klinšu ērgli, mazo ērgli, klijānu, vanag, pūci u.c. Daudzi no tiem ir retu un īpaši aizsargājamu sugu pārstāvji. Saņemot atbilstošu aprūpi, viņi var atgriezties savvaļā. Diemžēl Latvijā pašreiz nav šādu rehabilitācijas centru. Vienīgā vieta, kur nelaimē nonākušiem putniem var sniegt palīdzību, ir Rīgas Zooloģiskais dārzs. Taču lielo attālumu dēļ vairumā gadījumu nav iespējams laicīgi palīdzēt.
 

Wild Birds Rehabilitation Station in Latvia

Every year conservationists receive information about injured, exhausted or otherwise unfit to fly large raptors – the sea eagle, golden eagle, lesser spotted eagle, buzzard, hawk, owl etc. Many of them are rare and specially protected species. Upon receiving proper care, they can return to the wild. Unfortunately, at present there is no such rehabilitation center in Latvia. The only place where lonely birds may provide assistance is the Riga Zoo. However the large distances involved in most cases is not possible in advance to help.

uz augšu │ top